Warner University

A logo

Представление

Warner University е насочен към най-високите нива на ангажираност за всички основни съставки - бъдещи студенти, настоящи студенти, преподаватели и служители, възпитаници, дарители и приятели чрез набиране, задържане и растеж.

Warner University е насочен да служи на студентите, общността, обществото, църквата и света чрез стратегически насочени програми, партньорства и практики, които демонстрират любовта на Христос към всички.

Warner University ще бъде известен със своето вярно и умишлено управление на всички активи, ресурси и взаимоотношения, които са му поверени.

Местоположения

  • U.S. 27,13895, 33859, Lake Wales

Въпроси