Keystone logo
© Meriç Dağlı
Vatel Turkey

Vatel Turkey

Vatel Turkey

Приемане

1. Контакт

Свържете се с Vatel Istanbul

Чрез изпращане на имейл.

2. Приложение

Националните студенти могат също да посетят Vatel Istanbul директно, за да получат формуляра за кандидатстване, а международните студенти могат да поискат формуляр за кандидатстване по имейл. Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете обратно на Vatel Istanbul. Прикачете фотокопия на всички академични записи, акт за раждане, лична карта, актуална автобиография, референтно писмо (ако има), 4 снимки с паспортен размер.

3. Оценяване

Училището ще проучи вашето досие и ако бъдете допуснати, ще ви покани на следващия приемен изпит.

4. Приемен изпит

Кандидатите се призовават за поредица от тестове. (Писмени способности, личност, английски)

5. Резултати

Ще получите резултатите си до няколко дни.

6. Валидиране

При приемане кандидатът се уведомява, а при отказ се уведомява кандидатът и се изпраща писмен документ с мотиви за отказа.

Местоположения

  • Istanbul

    Mebusan Yokuşu Sokak No:15 Beyoğlu, 34000 Istanbul, Istanbul

    Въпроси