University of New York in Prague (UNYP) MBA с концентрация в областта на финансите

MBA in

MBA с концентрация в областта на финансите University of New York in Prague (UNYP)

University of New York in Prague (UNYP)

Представление

Учебен план

За училището

Въпроси