SKEMA Business School Transformational Change & Organizational Leadership EMBA

EMBA in

Transformational Change & Organizational Leadership EMBA SKEMA Business School

SKEMA Business School

Приемане

Такса за обучение по програмата

Акредитации

Препоръки на учениците

За училището

Въпроси