SKEMA Business School Artificial Intelligence (for leaders) EMBA

EMBA in

Artificial Intelligence (for leaders) EMBA SKEMA Business School

SKEMA Business School

Приемане

Такса за обучение по програмата

Акредитации

Препоръки на учениците

За училището

Въпроси