ESIMODE MBA СПЕЦИАЛИЗИРАНА: модната индустрия

MBA СПЕЦИАЛИЗИРАНА: модната индустрия

ESIMODE

ESIMODE

Ключова информация


Местоположение на кампуса

Езикознание

Английски език, Френски

Формат на обучение

На територията на колежа

Продължителност

Запитване на информация

Темпо на обучение

Редовно обучение

Такси за обучение

Запитване на информация

Крайна дата за записване

Запитване на информация

Най-ранна начална дата

Запитване на информация

Представление

За училището

Въпроси