Keystone logo
Гърция

Проучване MBA в Гърция 2024

Смяна на валута

Основни месечни разходи за живот

 • Отдаване под наем в общ апартамент

  248
 • Дял на комуналните услуги

  69
 • Абонамент за интернет

  30
 • Местен транспорт

  30

Примерни разходи за начина на живот

 • Комбо за бързо хранене

  8
 • Билет за кино

  8
 • Чаша местна бира

  4

Изисквания за виза

Какъв тип Visa се нуждаете?

Име на виза

Студентска виза (Национална виза – тип D)

Цена и валута

EUR 150

Таксата за студентска виза зависи от държавата и може да бъде около 150 EUR. Цената може да подлежи на промяна.

Кой може да кандидатства за виза?

Гражданите на ЕС/ЕИП не се нуждаят от виза, за да учат в Гърция. Ако обаче идвате от страна извън ЕС, трябва да получите студентска виза. Списък на държави, изискващи или не изискващи виза, можете да намерите тук: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring -visa.html

Къде можете да направите заявлението?

Гръцко консулство

Трябва да кандидатствате за вашата студентска виза през гръцкото консулство, което има юрисдикция над държавата ви на постоянно пребиваване. Повечето консулства изискват да подадете молбата си лично.

Уебсайт:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Как да направите заявлението?

Обикновено ще ви трябват следните документи:

 • Напълно попълнен и подписан формуляр за кандидатстване за виза за дългосрочен престой в Гърция
 • Една скорошна цветна снимка с паспортен размер
 • Паспорт, който трябва:

• да е с валидност, надвишаваща с три месеца крайната дата на продължителността на визата
• има поне две празни страници
• са издадени през предходните десет години

 • Свидетелство за съдимост, скорошно и надлежно заверено
 • Удостоверение за медицинска годност
 • Медицинска застраховка при пътуване

Необходими допълнителни документи:

 • Регистрационно писмо и плащане на такса\
 • Удостоверение от Министерството на образованието, че учебното заведение притежава валиден лиценз и е регистрирано в съответните регистри
 • Доказателство за адекватно владеене на английски език
 • Доказателство за достатъчно средства за покриване на разходите за живот, разходите за обучение и репатриране (включително евентуална стипендия)

В рамките на 40 дни след пристигането ви в Гърция трябва да кандидатствате за разрешение за пребиваване в отдела по миграция. Обикновено се изискват следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване за разрешение за пребиваване
 • Медицинска застраховка, издадена от гръцка медицинска застрахователна компания
 • Медицинско свидетелство, издадено от гръцка държавна болница (CXR, тест Манту)
 • Разписка за плащане на таксата за разрешение за пребиваване (плащането се извършва в кметството)
 • Фотокопие на паспорт
 • Регистрационно писмо на студента, потвърждаващо, че студентът е регистриран в Mediterranean College
 • Банково извлечение, потвърждаващо, че студентът има достатъчно пари в банковата сметка за покриване на разходите за живот

Кога трябва да кандидатствате?

Трябва да направите заявката си 8-12 седмици преди планираното пристигане в Гърция.

Продължителността на вашата студентска виза зависи от продължителността на вашата учебна програма. Подновяването на разрешението за пребиваване е ежегодно.

Време за обработка

12 Weeks

Възможности за работа

Ако сте от ЕС/ЕИП, имате право да работите.

Ако сте извън ЕС/ЕИП, можете да кандидатствате за разрешение, което ви позволява да работите на непълен работен ден, докато учите, за да се издържате финансово. Когато завършите обучението си обаче, това разрешение за работа на непълно работно време не може да бъде преобразувано в редовно, дори ако намерите работодател, който да ви наеме на пълен работен ден. Все пак ще трябва да кандидатствате отделно за работна виза.

Часове на седмица

0

Защо имате нужда от този вид виза?

Вашата молба за виза може да бъде отхвърлена, ако не можете да представите доказателство за необходимите средства или ако предоставите неверни или непълни документи.