Luxembourg School Of Business

Представление

Прочетете официалното описание

Иновативни методи на преподаване

Мисията на Училището е да осигури вдъхновяваща и мултикултурна среда за обучение за бизнес лидери от международни компании, опериращи в Люксембург, както и в цяла Европа и света. В постигането на своите образователни и академични цели Училището използва съвременни методи на преподаване и изследователска дейност, насърчава културното и интелектуалното многообразие. Училището си партнира с международната бизнес общност и подготвя бизнес лидерите да просперират в сложен глобален бизнес свят.

Luxembourg School Of Business

Места

Люксембург

Address
19, Rue Eugène Ruppert
L-2453 Люксембург, Област Люксембург, Люксембург