Магистратура по бизнес администрация

Общ преглед

Описание на програмата

Магистратура по бизнес администрация

Визия и мисия

Визията на Факултета по администрация е да се превърне в институция на административни науки квалифицирани и признати от обществото, в страната и чужбина.

Мисиите на Факултета по административни науки са:

  • Подобряване на качеството и количеството на изпълнението на Tri Дхарма на висшето образование, която включва обучение и преподаване, научни изследвания, и общественополезен труд.
  • Създаване етос административен науката в обществото и укрепване на позицията на възпитаници на пазара на труда.
  • Подобряване на ефективността и ефикасността на управлението и управление на факултета.
Последна актуализация Ян. 2017

За учебното заведение

University of Brawijaya (UB) is located in the city of Malang, East Java province, Indonesia. UB was officially declared by the President of the Republic of Indonesia January 5th 1963.

University of Brawijaya (UB) is located in the city of Malang, East Java province, Indonesia. UB was officially declared by the President of the Republic of Indonesia January 5th 1963. Свиване